Jak używać szarego filtra?

Internet 2021-09-05 19:16:13 0 2,916

W projektowaniu stron internetowych, aby pomyślnie zbudować stronę w stylu nostalgicznym, jako główne elementy wizualne często stosuje się czarno-białe obrazy, a filtr Szary może odbarwiać kolorowe obrazy, aby uzyskać efekt czarno-białych obrazów. Filtr nie ma parametrów, możesz dodać odpowiedni kod stylu CSS podczas stosowania filtra.


Państwa uwagi

Already have 0 Article answer