Jak zaimplementować funkcje przeglądania do przodu i do tyłu dla przycisków formularzy internetowych

Przód 2021-08-14 19:45:19 0 7,093

Funkcje przeglądarki, takie jak przewijanie do przodu i do tyłu, mogą być realizowane przez proste zdarzenia wywoływane przez przyciski formularza. Na przykład, dodanie zdarzenia onclick do formularza, a następnie dodanie kodu JavaScript do tego zdarzenia.

<input type = "button" name = turnBack" id = "turnBack" value = "turnBack" onclick = "JavaScript:window.history. go(-1);"/>

Państwa uwagi

Already have 0 Article answer
Ranking gorąca
Ostatnie odpowiedzi